<
Przetargi można dzielić z uwzględnieniem wielu różnych kryteriów

Autor zdjęcia: InstructionalSolutions

Przetargi można dzielić z uwzględnieniem wielu różnych kryteriów (http://www.pressinfo.pl/shop/przetargi.html). Na przykłada branżą, z którą są związane, lub zakresem wykonywanych w ich ramach prac. Jednak podstawowy podział, jakiemu podlegają przetargi Pomorskie, obejmuje rozdzielenie ich na:

Przetargi ograniczone

Sama ich nazwa sugeruje, że do takiego konkursu nie może zgłosić się każdy. Jednak forma stawianych tu ograniczeń jest często odmienna. Niektóre przetargi ograniczone są głównie szczegółowymi wytycznymi oraz warunkami, jakie muszą spełnić wszyscy w nich startujący. Organizator chce w ten sposób zadbać o możliwie wysoką jakość realizacji swojego zamówienia. Za pośrednictwem przetargów ograniczonych często wspiera się konkretne branże. Jednak w niektórych przypadkach osoby odpowiedzialne za planowanie oraz przebieg procedury przetargowej decydują się pójść dalej. Wysyłają wówczas zaproszenia wybranym podmiotom, zapraszając ich przedstawicieli do udział w konkursie i powalczenia o możliwość zrealizowania lukratywnego kontraktu.

Przetargi Pomorskie nieograniczone

Zdecydowanie bardziej preferowane przez przedsiębiorców. Udział może w nich wziąć każdy, kto tylko zadeklaruje taką chęć. Oczywiście startowanie do przetargu bez przemyślanego planu i przygotowania gruntownej analizy mija się z celem. Niemniej jednak analitycy rynkowi zachęcają, by próbować swoich sił w tego rodzaju inicjatywach. Nawet jeżeli nie uda się zdobyć zlecenia, to na pewno będzie można się sporo nauczyć. Poza tym nigdy nie wiadomo, komu w pamięci utkwi nazwa firmy i kto w przyszłości zdecyduje się powierzyć jej inne zlecenia. Zamówienia w ramach przetargów nieograniczonych są typowe dla sektora publicznego. Często dotyczą również zleceń przeznaczonych dla branży budowlanej. Co ciekawe, aby wziąć w nich udział, nie trzeba reprezentować wybranego sektora.