Liczby rzymskie - przelicznik

Wpisz cyfry arabskie (np. 1, 14, 27):

Wpisz cyfry rzymskie (np. I, XIV, XXVII):

Zasady zapisywania liczb:

  1. Jeżeli znak oznaczający liczbę większą jest przed znakiem oznaczającym cyfrę mniejszą, to wartość liczby możemy odczytać stosując dodawanie np. LXIII = 50 + 10 + 1 + 1 + 1
  2. Jeśli znak oznaczający liczbę mniejszą poprzeda znak oznaczający większą liczbę, to wartość liczby możemy odczytać stosując odejmowanie np. IV = 5 - 1 = 4, IX = 10 - 1 = 9, XL = 50 - 10 = 40, XC = 100 - 10 = 90, CD = 500 - 100 = 400, CM = 1000 - 100 = 900
  3. Znakami poprzedzającymi znak oznaczający większą cyfrę mogą być tylko znaki: I, X, C np. IV, IX, XL, XC, CD, CM
  4. Nie może być dwóch znaków oznaczających liczby mniejsze bezpośrednio przed znakiem oznaczającym liczbę większą np. IIX, IXL, IXC
  5. Żaden ze znaków V, L, D nie może być powtórzonym obok siebie np. VV, LLL, DD
  6. Obok siebie mogą stać co najwyżej trzy jednakowe cyfry spośród: I, X, C, M np. III, XXX, CCC, MMM

Strefa pobierania

Przygotowaliśmy kilka gotowych plików do pobrania o różnych rozszerzeniach, według aktualnych zainteresowań użytkownika. Każdy może dowolnie je wykorzystać według własnych potrzeb np. jako pomoc do nauki na sprawdzian, lub przy wykonywaniu zadania. Wersja mini to praktyczna tabela do nauki z niezbędnymi danymi, taka mini ściąga. Natomiast drugi plik jest znacznie bardziej rozbudowany wzlęgem pierwszego, ponieważ zawiera jak wskazuje sama nazwa cyfry rzymskie według kolejności od 1 do 1000.